باغ فدک سلام در صورت نیاز اگر دیدین کمکی از من بر میاد در خدمتم راستی من حاضرم با هر کسی در مورد وبم صحبت کنم هر کسی حاظر به تبادل لینک باشه در خدمتم اینم از شماره من 09394468980 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com 2020-01-25T06:55:09+01:00 mihanblog.com طولانی ترین فاصله یک متری جهان ! 2015-05-10T15:45:31+01:00 2015-05-10T15:45:31+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/474 مسعود مسلمی ]]> اینجا ایران نیست ! 2015-05-10T15:39:00+01:00 2015-05-10T15:39:00+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/473 مسعود مسلمی اینجا ایران نیست !در یک چهار راه، که ادرسش اهمیتی ندارد یک دختر، که اسمش را کاری نداریم وایستاد و منتظر ماند و نرفتمردانی، که به سطح فرهنگشان کاری نداریم از کنار دختر، که لباسش در قصه ما نقشی نداردبه خیابانی، که تعداد ماشین هایش را بیخیال میشویم وارد می شدندچراغ قرمز و ترافیک بود و کسی نمی ایستاد، یک انگشت توهین امیز، چند صد کلمه ی تحقیر کننده با پیکر دختر برخورد کرداز کشوری که اسمش را نمی بریماز مردمی، که نامهایشان را فراموش می کنیماز آیینی که نقشش را در این حادثه انکار میکنیم!!! اینجا ایران نیست !
در یک چهار راه، که ادرسش اهمیتی ندارد یک دختر، که اسمش را کاری نداریم وایستاد و منتظر ماند و نرفت
مردانی، که به سطح فرهنگشان کاری نداریم از کنار دختر، که لباسش در قصه ما نقشی ندارد
به خیابانی، که تعداد ماشین هایش را بیخیال میشویم وارد می شدند
چراغ قرمز و ترافیک بود و کسی نمی ایستاد، یک انگشت توهین امیز، چند صد کلمه ی تحقیر کننده با پیکر دختر برخورد کرد
از کشوری که اسمش را نمی بریم
از مردمی، که نامهایشان را فراموش می کنیم
از آیینی که نقشش را در این حادثه انکار میکنیم!!!
]]>
جانباز و ناموس 2014-05-28T02:17:59+01:00 2014-05-28T02:17:59+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/471 امین سنائی میدونم شاید با دیدن این عکس حالت بد بشهیا انقده ناراحت بشی که .........یا اصلا نتونی به عکس نگاه کنی و ....ولی خواهشا یک دیقه فقط فکر کن که چرا اینجوری شده؟؟؟واقعا برای ناموس و وطنش نبود؟خداییش برای خواهر و خواهرت نبود؟؟واقعا برای زندگی که به راختی می کنی نبود؟؟؟پس ناموسا ناموستون و حفظ کنیدکاری نکنید زحمات این بزرگاران به باد برهکاری کنید لااقل شاد باشنبگن درسته اینجوری شدم اما ارزش مقاومت کردم در مقابل ناموسا و داشتخواهشا خوش حالش کنید میدونم شاید با دیدن این عکس حالت بد بشه
یا انقده ناراحت بشی که .........
یا اصلا نتونی به عکس نگاه کنی و ....
ولی خواهشا یک دیقه فقط فکر کن که چرا اینجوری شده؟؟؟
واقعا برای ناموس و وطنش نبود؟
خداییش برای خواهر و خواهرت نبود؟؟
واقعا برای زندگی که به راختی می کنی نبود؟؟؟
پس ناموسا ناموستون و حفظ کنید
کاری نکنید زحمات این بزرگاران به باد بره
کاری کنید لااقل شاد باشن
بگن درسته اینجوری شدم اما ارزش مقاومت کردم در مقابل ناموسا و داشت
خواهشا خوش حالش کنید


]]>
زن موفق 2014-04-30T01:45:23+01:00 2014-04-30T01:45:23+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/470 امین سنائی قدر سلامتتونو بدونین یه خانم ِ پر اراده که دو پای خودشو از دست داده و با پاهای مصنوعی به موفقیت های چشم گیری رسیدهاسکی ، اسکی روی آب ، کوه نوردی ، قهرمانی پارالمپیک ، شماره یک تو مسابقه ی رقصواقعا دمش گرم قدر سلامتتونو بدونین 

یه خانم ِ پر اراده که دو پای خودشو از دست داده و با پاهای مصنوعی به موفقیت های چشم گیری رسیده

اسکی ، اسکی روی آب ، کوه نوردی ، قهرمانی پارالمپیک ، شماره یک تو مسابقه ی رقص

واقعا دمش گرم


]]>
غصه و خدا 2014-04-24T08:20:19+01:00 2014-04-24T08:20:19+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/468 امین سنائی واقعا خیلی جالبهبا خدا دوست بودن عالمی زیباتر از هرچیزی می سازد واقعا خیلی جالبه
با خدا دوست بودن عالمی زیباتر از هرچیزی می سازد


]]>
زندگی 2014-04-24T08:17:54+01:00 2014-04-24T08:17:54+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/467 امین سنائی زندگی تو فکر آدماست که باید شیرین شود. زندگی تو فکر آدماست که باید شیرین شود.]]>
فقر و مدرسه 2014-04-09T03:26:47+01:00 2014-04-09T03:26:47+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/466 امین سنائی واقعا چرا باید ادم ها فقیر نتونن برن مدرسه؟؟استعداد هایی دارن که ........تصویر کاملا به ادم حرف میزنهتوضیح و شرح با شما واقعا چرا باید ادم ها فقیر نتونن برن مدرسه؟؟
استعداد هایی دارن که ........
تصویر کاملا به ادم حرف میزنه
توضیح و شرح با شما]]>
کودکان کارتون خواب 2014-03-27T04:31:27+01:00 2014-03-27T04:31:27+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/465 امین سنائی کودکانی هستند که شب ها با دیدن کارتون می خوابند و کودکانی هستند که در کارتن می خوابند کودکانی هستند که شب ها با دیدن کارتون می خوابند و کودکانی هستند که در کارتن می خوابند

]]>
تصویر پر معنی 2014-03-22T14:33:27+01:00 2014-03-22T14:33:27+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/464 امین سنائی ی تصویر بسیار پر معنیواقعا عالیشرح و توضیح با شما ی تصویر بسیار پر معنی
واقعا عالی
شرح و توضیح با شما


]]>
حقیقت تلخ وزندگی سخت 2014-03-17T06:57:02+01:00 2014-03-17T06:57:02+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/463 امین سنائی حقیقت تلخزندگی سختواقعا چرا هرچه قدر بزرگتر میشیم افکارمون بدتر میشه؟؟؟شرح بیشتر با شما حقیقت تلخ
زندگی سخت
واقعا چرا هرچه قدر بزرگتر میشیم افکارمون بدتر میشه؟؟؟
شرح بیشتر با شما
]]>
داستان جالب پیرزن 2014-03-13T15:44:25+01:00 2014-03-13T15:44:25+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/462 امین سنائی نمیدونم این داستان واقعیت داشته باشه یا نه ولی من با خوندنش مو به تنم سیخ شد.-------------------------------باورم نمیشه!!! شاید شما هم باورتون نشه!دو سال پیش که رفته بودم آسایشگاه سالمندان با این خانم مواجه شدم. بابک، مسئول آسایشگاه گفت الان سه ساله اینجاست ولی حرف نمیزنه! حتی یک کلمه! پرسیدم یعنی لالِ ؟ گفتند نه، آخرین کلماتی که گفت، خداحافظی با خانواده ش بود وقتی اوردنش اینجا!!! خیلی خوب و گرم!اون روز خیلی باش حرف زدم. هیچی نمیگفت. فقط وقتی ازش پرسیدم: " از چیزی ناراحتی که حرف نمیزنی؟" سرش ر
نمیدونم این داستان واقعیت داشته باشه یا نه ولی من با خوندنش مو به تنم سیخ شد.
-------------------------------
باورم نمیشه!!! شاید شما هم باورتون نشه!
دو سال پیش که رفته بودم آسایشگاه سالمندان با این خانم مواجه شدم. بابک، مسئول آسایشگاه گفت الان سه ساله اینجاست ولی حرف نمیزنه! حتی یک کلمه! پرسیدم یعنی لالِ ؟ گفتند نه، آخرین کلماتی که گفت، خداحافظی با خانواده ش بود وقتی اوردنش اینجا!!! خیلی خوب و گرم!
اون روز خیلی باش حرف زدم. هیچی نمیگفت. فقط وقتی ازش پرسیدم: " از چیزی ناراحتی که حرف نمیزنی؟" سرش رو اندخت پایین و خیلی نا محسوس سر تکون داد!
......
گذشت...
دیروز رفته بودم آسایشگاه! دیدمش! هنوز هم حرف نمیزد! گل رو بش دادم و گفتم من رو یادته؟ چیزی نگفت. خیره شده بود به دوربینم که روی دوشم بود. یه کم پیشش نشستم. وقتی خواستم برم اتفاقی افتاد که شکّه م کرد!!! سست شدم! دستام میلرزید! صداش بم و خش دار بود مثل کسایی که از خواب بیدار میشن... گفت ازم عکس بگیر!!!
خیلی دست پاچه ازش این عکس رو گرفتم! هرچی بعدش باش حرف زدم دیگه هیچی نگفت!!!!
امروز صبح با این اس ام اس بابک بیدار شدم:
!Emad pirezane ke baat harf zad emrooz sobh mord

فرستنده متن و عکاس آقای عماد رسولی]]>
اولین لحظه ی زندگی 2014-03-13T14:49:55+01:00 2014-03-13T14:49:55+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/461 امین سنائی اولین لحظه ی زندگیواقعا جالب نیست؟؟ اولین لحظه ی زندگی
واقعا جالب نیست؟؟


]]>
کمک 2014-03-05T16:52:33+01:00 2014-03-05T16:52:33+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/460 امین سنائی توی زندگی مواظب باشید به چه کسایی کمک می کنید توی زندگی مواظب باشید به چه کسایی کمک می کنید

]]>
تمسخر شغل 2014-02-26T13:30:10+01:00 2014-02-26T13:30:10+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/459 امین سنائی هرگز کسی رو مسخره نکنیمهرگز شغل کسی رو به تمسخر نگیریمهرگز دل کسی را نشکنیمهر شغلی دلی می خواهدهر شغلی افتخاری داردهر شغلی برای ما لازمهیچ وقت نشکنیم دل پدری را که نان اور خانواده استبه تمسخر نگیریم شغلی را که نان حلال به سفره می برد هرگز کسی رو مسخره نکنیم
هرگز شغل کسی رو به تمسخر نگیریم
هرگز دل کسی را نشکنیم
هر شغلی دلی می خواهد
هر شغلی افتخاری دارد
هر شغلی برای ما لازم
هیچ وقت نشکنیم دل پدری را که نان اور خانواده است
به تمسخر نگیریم شغلی را که نان حلال به سفره می برد

]]>
خاطره ی دوستان 2014-02-26T13:25:52+01:00 2014-02-26T13:25:52+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/458 امین سنائی دوست عزیزمون به نام نرگس که توی نظرات متنی نوشته بود واقعا عالی بوداین متن رو نوشتم برای شما خواهرم به خاطر مریضیش میره به بیمارستان محکخداییش خیلی مریضی هاشون دردناکهیه دختر 3ماهه که تومر مغزی داشت را 3بار عمل کردن تازه با 10درصد احتمال زنده موندنخدارو شکر الان سالمه سالمه واسه سلامتی همشون صلوات(البته من از این دوستمون خواهش کردم تا اگر عکسی از این بچه تونست پیدا کنه بفرسته تا عکس هم قرار بدین)لطفا برای سلامتی خواهر این دوستمون و به امید سلامتی تمامی بیماران دعا کنید دوست عزیزمون به نام نرگس که توی نظرات متنی نوشته بود واقعا عالی بود
این متن رو نوشتم برای شما
 خواهرم به خاطر مریضیش میره به بیمارستان محک
خداییش خیلی مریضی هاشون دردناکه
یه دختر 3ماهه که تومر مغزی داشت را 3بار عمل کردن تازه با 10درصد احتمال زنده موندن
خدارو شکر الان سالمه سالمه 
واسه سلامتی همشون صلوات
(البته من از این دوستمون خواهش کردم تا اگر عکسی از این بچه تونست پیدا کنه بفرسته تا عکس هم قرار بدین)
لطفا برای سلامتی خواهر این دوستمون و به امید سلامتی تمامی بیماران دعا کنید

]]>
کاریکاتور پر معنی 2014-02-20T17:22:22+01:00 2014-02-20T17:22:22+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/457 امین سنائی بدون شرح شرح با شما دوستان  بدون شرح 
شرح با شما دوستان ]]>
هنرمند واقعی 2014-02-13T07:15:53+01:00 2014-02-13T07:15:53+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/456 امین سنائی واقعا به این پشت کار چند امتیاز میدین؟؟؟واقعا چه کسی هنرمند واقعیست؟؟؟؟واقعا این نقاشی رو ما با دست هامون می تونیم بکشین؟؟واقعا هنرمند چه کسی است؟خدایا کمک کن تا قدر چیزهایی که دادی را بدانمخدایا خودت یاری کن واقعا به این پشت کار چند امتیاز میدین؟؟؟
واقعا چه کسی هنرمند واقعیست؟؟؟؟
واقعا این نقاشی رو ما با دست هامون می تونیم بکشین؟؟
واقعا هنرمند چه کسی است؟
خدایا کمک کن تا قدر چیزهایی که دادی را بدانم
خدایا خودت یاری کن

]]>
تفاوت جهان اول و جهان سوم 2014-02-05T05:10:45+01:00 2014-02-05T05:10:45+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/454 امین سنائی جهان اول جاییست که عکاسان برای جایزه از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرندواقعا جمله ی جالبیه و حقیقتی طنز و تلخ داره جهان اول جاییست که عکاسان برای جایزه از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند
واقعا جمله ی جالبیه و حقیقتی طنز و تلخ داره

]]>
ارزش پهلوان 2014-02-05T04:48:53+01:00 2014-02-05T04:48:53+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/453 امین سنائی واقعا به تاریخمون چقدر ارزش میدیم؟واقعا به پهلوانان خودمون که مب نازیم به داشتنشون چقدر ارزش میدیم؟به خاطر پهلوانان ایرانی که داشتیم و افتخار ما بودم چقدر ارزش میدیم؟بهتره یه نگاهی بندازیم به گفته های خودمون و عمل های خودمونتوضیح بیشتر با خودتون واقعا به تاریخمون چقدر ارزش میدیم؟
واقعا به پهلوانان خودمون که مب نازیم به داشتنشون چقدر ارزش میدیم؟
به خاطر پهلوانان ایرانی که داشتیم و افتخار ما بودم چقدر ارزش میدیم؟
بهتره یه نگاهی بندازیم به گفته های خودمون و عمل های خودمون
توضیح بیشتر با خودتون

]]>
دست خدا 2014-01-28T11:05:47+01:00 2014-01-28T11:05:47+01:00 tag:http://baghe-fadak.mihanblog.com/post/452 امین سنائی تو زندگیتون تا بحال دست خدا رو حس کردین؟ تو زندگیتون تا بحال دست خدا رو حس کردین؟


]]>